Strona w przebudowie. 1 dokument = 1 przestępstwo KONKRETNEGO urzędnika (wraz z dowodami). Wrzesień 2016. Zostali odnalezieni ukrywani przez policjanta z Legionowa sprawcy napadu z Legionowa. 11 z 11 ze sprawców napadu jest ZNANYCH. 30 urzędników dopełni historię. 60 dzieci otrzyma 500+.

Dlaczego „urzędnik polski”?

 • Przestępczość w Polsce to ok. 4-7%. Potwierdzają to polskie i amerykańskie statystyki (wizy).
 • Przestępczość wśród urzędników jest ok. 10 razy większa. Czuja się bezkarni. Uczciwi są wyjątkami.
 • Na początek dostaniecie „tylko” 30 urzędniczych głów. Zapraszam do zabawy.

Urzędnicy mają pecha. Pracowałem jako analityk dla globalnych firm. W roku 2010 w wieku 39 lat po raz pierwszy zwróciłem się o pomoc polskiej policji. To co działo się później (m.in. 2 sfilmowane napady, nagrania kłamiących urzędników, itp.) zostanie opisane i przedstawione w mediach (internecie), by rozliczyć sprawców i tych, którzy im pomagali.


Sprawców napadu w Legionowie było 11 (jedynastu). Używali wobec leżących 3 paralizatory elektryczne i 2 gazy.

 •  ← filmy z monitoringów (pracownicy lekarza namierzający ofiary + odprawa przed napadem podczas której lekarz dostał paralizator + strącanie człowieka z samochodu jadącego 50km/h)

Ok. 30 urzędników/lekarzy popełniało przestępstwa pomagając sprawcy napadu (lekarzowi Grela).

Jest kilka wątków, które będą ukazywane osobno, by pokazać hierarchię przestępstw urzędników państwowych.

Strona będzie KOLEJNO ukazywać dowody przestępstw przedstawicieli zawodów zaufania społecznego:

 • policji i prokuratury Legionowo (ukrywają detektywów wynajętych przez lekarza Grelę do napadu)
 • sądu Piaseczno (pomagali lekarzowi Greli przed i po napadzie w Legionowie)
 • prokuratury Piaseczno (pomagali lekarzowi Greli działając na szkodę prokuratury Legionowo i nie tylko)
 • lekarzy tworzących dla lekarza Greli antydatowane dokumenty medyczne potwierdzające nieprawdę

Na głowę każdego urzędnika przypada co najmniej kilka przestępstw. To wyklucza „przypadek”.

 • Publikowane będą oryginalne dokumenty, nagrania audio, filmy, zapisy satelit GPS, dane BTS GSM,
  e-maile, sms-y, opinie biegłych, kopie ekranów komputerowych.
 • Każdy kłamiący urzędnik/lekarz/prawnik/biegły będzie miał swoją kartotekę przestępstw on-line.

Kariera każdego, kto kłamał w sprawie Szymka (dwuletniego dziecka – ofiary napadu) zostanie zakończona.


Pod każdym linkiem znajdziesz dowody.

 • Dowiesz się jak popełniają przestępstwa: sędziowie, kuratorzy, prokuratorzy, policjanci, biegli sądowi, lekarze, psychologowie, prawnicy, rzecznicy dyscyplinarni sądu i izb lekarskich.
 • Dowiesz się jak rozpoznać korupcję w sądzie/policji/prokuraturze. I kto jest pośrednikiem sąd-klient.
 • Dowiesz się jak urzędnicy państwowi i ich zwierzchnicy ukrywają własne przestępstwa.