Nagrania dokumentujące przestępstwa kuratorów/sędziów/kierownika sekretariatu sądu Piaseczno.

Wpis jest przerabiany dla mediów na format 1 dokument = 1 przestępstwo.

 • Chwilowo tylko kilka przykładów (głównie nagrania)
 • Przepraszam, że trzeba kliknąć kilka razy by dojść do oryginału, ale wszystko tam jest.

Zawodowy kurator sądowy Agnieszka Kempa została nagrana, gdy dzwoniła do mnie z mieszkania swojego klienta. Kurator na nagraniu ukrywała ten fakt, co słychać na nagraniu („tutaj mama mówi, że… zamieniane na „pisze we wniosku). Kłamała, że dzwoni do mnie z sądu, podczas gdy dzwoniła z prywatnej komórki (zastrzeżony numer – czyli „numer na wnuczka”), co przyznała podczas nagranej rozmowy. Dzwoniąc do mnie działała na własną rękę wbrew zarządzeniu sędziego. Wprowadziła do kuratorskiej służby sądowej telekonferencje (opis przestępstwa w tym stenogramy)

Kierownik sekretariatu sądu rodzinnego Katarzyna Stańkowska została nagrana gdy bez zaglądania do komputera sądowego kłamała, że akta III Nsm 290/11, 291/11, 305/11 wysłano do Ministerstwa Sprawiedliwości. Sędzia Iwona Łapińska z Ministerstwa Sprawiedliwości pisemnie zaprzeczyła by Ministerstwo Sprawiedliwości zwracało się  o wypożyczenie akt (DSO-1-051-19/12 „nie było powodu żądania…. nie pozostawały w dyspozycji”). Stańkowska ukrywała przede mną akta sądowe. Znała (co słychać) nazwisko klienta swojej szefowej. Znała „na pamięć” sygnatury spraw. Po zajrzeniu do komputera sądowego nie skorygowała swojej ewentualnej „pomyłki”. Wyrażała o mnie osąd: „pana postawa wskazuje, że….”. Akta były w Piasecznie. Następnego dnia stemplowano wszystkie dokumenty jedną datą NIEZALEŻNIE od daty wpływu.

W sądzie Piaseczno istnieje mechanizm nieprawidłowych zawiadomień sądowych by strona przeciwna klienta sędziego sądu Piaseczno nie stawiła się na rozprawie. Zawiadomienia docierają po rozprawach. Posłuchaj nagrania kierownik sekretariatu K. Stańkowskiej. BRAK weryfikacji z kim rozmawia przez telefon. Nagranie: „ja nie notuję, ja jestem w windzie”

W SĄDZIE PIASECZNO NIE OBOWIĄZUJE DWUINSTANCYJNOŚĆ SĄDOWNICZA. ZAŻALENIA SĄ ODDALANE.

SSR Wiśniewska-Kaluta by UNIEMOŻLIWIĆ wypływ do sądu okręgowego kompromitujących ją dokumentów najpierw KŁAMAŁA, że nie naklejono znaczków. Znaczki były naklejone, co było dodatkowo potwierdzone pieczątką sądową z dnia wpływu. Następnie KŁAMAŁA, że zażalenie to wniosek, choć wcześniej ten sam dokument BYŁ dla niej zażaleniem. Następnie ZLECIŁA przestępstwo SSR Kopeć, który oddalił zażalenie.

SSR Radosław Kopeć wykonując polecenia swojej szefowej dał zabezpieczenie do NIEZŁOŻONEGO i NIEOPŁACONEGO wniosku o zabezpieczenie III Nsm 305/11. Wniosek o zabezpieczenie III Nsm 305/11 nie istnieje. W tym czasie poszkodowane w napadzie dziecko było w szpitalu. Dziecko cierpiało na Zespół Stresu Pourazowego spowodowany napadem klientów SSR Wiśniewska Kaluta. Klient napisał, że napad się udał i że dziecko jest we właściwości sądowej Piaseczna. TEGO SAMEGO DNIA Kopeć dał zabezpieczenie.

Za swoje przestępstwa SSR Radosław Kopeć został awansowany z pominięciem 3 razy bardziej doświadczonych sędziów. Przeskoczył w hierarchii sądowej swoją byłą szefową, której zlecenia przestępstw posłusznie realizował.

SSR Dorota Szostak została nagrana, że konsultuje swoje decyzje ze skorumpowaną szefową („podjeliśMY decyzję).

 • Pominęła w protokole wszystkie informacje na temat stanu dziecka – ofiary napadu.
 • Pominęła 18 minut nagrania + 40 dokumentów.
 • Co zrobiono dziecku – widać na filmie u dołu strony.
 • opis + nagrania

Od 26 stycznia do 3 kwietnia 2015 ojciec dziecka był w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego. SSR Szostak została o tym poinformowana. Faks został wysłany z WIM. Jest w aktach sprawy. Sędzia Szostak pozbawiła ojca władzy rodzicielskiej, podczas gdy był on w szpitalu → oryginal.

Kurator sądowy Iwona Brauła została nagrana 2 razy.

 • Najpierw kłamała, że dziecko płakało, podczas gdy dziecko nie płakało.
 • Potem kłamała, że płakało, bo chciało zostać z ojcem.
 • W rzeczywistości dziecko nie płakało. Kurator kłamała 2 razy.
 • opis i nagrania

Korupcja SSR Wiśniewskiej Kaluty została potwierdzona przez klienta.

 • nagranie (przewiń do 2:30) – rozmowa jest spokojna, rzeczowa
 • oprócz nagrania są 2 dokumenty (w tym zeznania) potwierdzające, że klient SSR Wiśniewska Kaluta pozyskał od niej informacje, których nie mógł pozyskać z innego źródła.

By uniemożliwić przebadanie dziecka stworzono potwierdzającą nieprawdę opinię w RODK nr. 2 SO Warszawa.

Zobacz co robili dziecku klienci sądu Piaseczno.

 


Obecnie (2017) na jaw wychodzą kolejne dokumenty/nagrania ukazujące działalność sędziów z Piaseczna. Tak się protokółuje zeznania: „Nie piszemy pani Kasiu”, „nie piszemy na razie”, „nie piszemy pani Kasiu…. ponieważ to jest pan mówi”.


Sędzia z Piaseczna wysłała mnie np. do psychiatry, która myślała, że największa firma informatyczna świata należała do mnie…

 • Badany: Mówimy o zamykaniu księgowości w największej firmie. Wtedy była to największa firma informatyczna świata. Świata (niezrozumiałe: „taka praca”?) Dojdziemy później. To pokazuje specyfikę.
 • Psychiatra IPIN: Musiała być duża
 • Badany: Duża tak.
 • Psychiatra IPIN: Ile pan zatrudniał ludzi?
 • Badany: Nie to nie jest moja firma. Boże święty to by były moje urojenia.