Wielowymiarowość. To co przeżyłem czyli przestępstwa urzędników dokumentuję w kilku wymiarach.


Chronologicznie – jeśli chcesz poznać bieg wydarzeń.

Urzędy i urzędnicy czyli hierarchicznie.

 • Klikasz urząd i rozwijasz listę urzędników.
 • Klikasz drugi raz i masz dowody przestępstw poszczególnych urzędników.
 • Osoby te należy eliminować z funkcji, by nie szkodziły ludziom. Na liście są:
  • kuratorzy sądowi i sędziowie
  • policjanci i prokuratorzy
  • biegli sądowi, lekarze, psychologowie, psychiatrzy
 • Ich emerytury powinny zostać obcięte do średniej na wzór ustawy o SB/UB.
 • Oszczędności – przekazać dzieciom.

Tematy dziennikarskie / tricki urzędnicze / dowody urzędniczych przestępstw i ich ukrywania.

 • Będą publikowane co kilka dni.
 • Subskrypcja przez Twitter / Facebook
 • Media publiczne (teoretycznie?) powinny być zainteresowane eliminacją przestępczości wśród urzędników.

 


Dzięki informacji w internecie możliwa jest eliminacja urzędników przestępców oraz grupowanie się osób poszkodowanych.
Jak w przypadku RODK Warszawa nr. 2 Sienna (www.rodk.pl)